วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553

การคำนวณน้ำหนักม้า

การคำนวณน้ำหนักม้า เพื่อใช้ในการรักษาให้ยา หรือประเมิณความสมบูรณ์ของม้า โดยสามารถใช้สูตรคำนวณดังนี้


เส้นรอบอก วัดรอบอกหลังขาหน้าให้แน่น มีหน่วยเป็นนิ้ว
ความยาวลำตัว วัดจากปุ่มกระดูกหัวไหล่ม้าจนถึง ปุ่มกระดูกเชิงกราน มีหน่วยเป็นนิ้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น